APRENDIZAXE

GRAMÁTICAS E MANUAIS

Para avanzar no coñecemento da lingua dispoñemos dun abano de recursos amplo
e fiable, especialmente se o que se desexa é resolver dúbidas gramaticais puntuais.

Nesta páxina da Xunta de Galicia figuran as normas do galego actualizadas. Na mesma páxina pódese descargar un resumo dos cambios que se realizaron no ano 2003.
Normas ortográficas e morfolóxicas

A Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo ofrece unha completa información sobre ortografía, gramática e estilo da lingua galega.
Galego en liña

Gramática básica do galego actualizada.
Normativa oficial do galego

O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña ofrece varios manuais para un uso correcto da lingua.
Criterios lingüísticos da UDC

Páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística onde se poden descargar varios manuais de aprendizaxe da lingua.
Manuais de galego

Breves nocións sobre gramática.
Loia

Manual de estilo da Universidade de Santiago de Compostela.
Manual de estilo

Glosario de abreviaturas, siglas, símbolos e dúbidas lingüísticas.
Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico

Curso de actualización da lingua e linguaxe administrativa galegas.
Linguaxe administrativa

Modelos de documentos administrativos da USC.
Documentos administrativos

Castelanismos máis habituais en galego.
Dúbidas lingüísticas

Erros ortográficos máis comúns no uso do galego.
Dúbidas lingüísticas

Guía de conversa universitaria catalán-castelán-aranés-éuscaro-galego. Inclúe un vocabulario
Dúbidas lingüísticas