APRENDIZAXE EN LIÑA

APRENDIZAXE EN LIÑA

Para avanzar no coñecemento da lingua dispoñemos dun abano de recursos amplo
e fiable, especialmente se o que se desexa é resolver dúbidas gramaticais puntuais.

Curso multimedia de galego. Tamén contén materiais de consulta.
E-galego

Curso interactivo de lingua galega. Parte de nivel cero.
Galingua

Achega contidos de gramática, morfosintaxe, léxico... Inclúe exercicios e as solucións correspondentes. Curso de lingua galega

É unha ferramenta de iniciación ao galego para alumnado procedente do estranxeiro.
Dicionario visual interactivo

Nesta páxina achéganse unha serie de recursos para a mellora da competencia lingüística.
Saborea o galego!