DICIONARIOS E VOCABULARIOS

XERAIS

Nos dicionarios e vocabularios atópase certa diversidade formal. Algúns figuran aquí por achegar definicións e aclaracións de significado aínda que non estean actualizados; outros cumpren a función, necesaria, de fixación ortográfica. Para favorecer a localización do recurso, optouse por unha selección e non por unha enumeración exhaustiva.

Este dicionario ofrece a definición das palabras e as súas equivalencias en portugués, castelán e inglés.
Dicionario de galego da editorial Ir Indo

Na páxina da Xunta de Galicia atópase este dicionario. Non inclúe as modificacións normativas de 2003.
Dicionario da Real Academia Galega

Representa unha ferramenta de grande utilidade para consultar a ortografía das palabras no estándar galego.
Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega

Dicionario inglés-galego/galego-inglés. Inclúe un corpus lingüístico que mostra a palabra no seu contexto.
Dicionario CLUVI

Neste glosario do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela recóllense algúns dos erros máis frecuentes que se cometen en galego e as propostas de solución.
Glosario de dúbidas

Dicionario xeral italiano-galego non adaptado ás modificacións normativas do 2003.
Dicionario italiano-galego

Glosario tetralingüe da Escola Oficial de Idiomas de Santiago.
Glosario galego-alemán-francés-inglés

Breve vocabulario galego-inglés-castelán.
Galego-inglés-castelán

Corpus UNESCO inglés-galego-francés-español de divulgación científico-técnica.
Corpus científico-técnico