DICIONARIOS E VOCABULARIOS | TEMÁTICOS

ARTE

Nos dicionarios e vocabularios atópase certa diversidade formal. Algúns figuran aquí por achegar definicións e aclaracións de significado aínda que non estean actualizados; outros cumpren a función, necesaria, de fixación ortográfica. Para favorecer a localización do recurso, optouse por unha selección e non por unha enumeración exhaustiva.

Vocabulario trilingüe galego-español-inglés sobre as artes gráficas.
Artes gráficas

Glosario da arte contemporánea inglés-galego-español: unha achega baseada en córpora comparables á terminoloxía da arte relacionada coa actividade museística.
Arte contemporánea

Glosario inglés-galego de conceptos pictóricos: movementos, estilos, escolas, técnicas e xéneros.
Conceptos pictóricos

Glosario monolingüe da música popular en Galicia.
Música popular

Corpus literario TECTRA inglés-galego.
Corpus literario inglés-galego

Corpus literario FEGA francés-galego.
Corpus literario francés-galego

Corpus literario DEGA alemán-galego.
Corpus literario alemán-galego

Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego.
Corpus subtitulación de películas

Dicionario de termos artísticos galego-castelán.
Dicionario de termos artísticos